Ventiler för materialledningar

  • Klämventiler lämpar sig till att bygga vägfördelare i materialledningar
  • Ledningstömningsventiler ger dig möjlighet att släppa in luft i materialledningar för att motverka pluggbildning och att säkerställa tomma ledningar av hygienskäl
uploads/products/ledn-tomn-ventil.jpg

Ledningstömningsventiler, typ LSV

uploads/products/klamventiler.jpg

Mollet Klämventiler